Metro

Gastronomët të pajisen me matës për nivelin e zhurmës, në të kundërtën pasojnë gjobat

 

Komuna e Prishtinës ka ftuar subjektet afariste të gastronomisë që të aplikojnë për furnizim me pajisje për matjen e nivelit të zhurmës.

Sipas një njoftimi të komunës kjo është java e fundit për të aplikuar.