Katër vite pa më të dashurën tonë

MYKEREME SPAHIJA - HOXHA

MYKEREME SPAHIJA - HOXHA

(03.03.1939 – 28.10.2017)

U bënë katër vite, por dhembja dhe kujtimi po mbesin ende të freskëta për ty. Do të kujtojmë

gjithmonë me mall, dashuri dhe respekt.

 

E përkujtojnë: djali Blerimi, vajzat Merita, Arijeta, Shqipja, nipat, mbesat dhe mbarë farefisi nga Peja, Prizreni, Prishtina, Ferizaj.

Data e publikimit: 28.10.2021
Shpërndaje
Të tjera