PROGRAMI FLUTURUES I FËMIJËVE

Aplikacion falas për vizatime kreative digjitale për fëmijë – PFF

Aplikacion falas për vizatime kreative digjitale për fëmijë – PFF

Eksperienca e mësimit online në lëndën e artit në Shkollën Amerikane në Prishtinë gjatë pandemisë ka pasur një zhvillim shumë interesant. Shfaqja e pandemisë dhe karantina i bëri nxënësit dhe mësuesen e artit, Teuta Xharra, që të perfeksionojnë integrimin e teknologjisë.

Kështu COVID-19 përkundër anës negative, dha rezultate pozitive në klasën e artit.