PROGRAMI FLUTURUES I FËMIJËVE

Punëdore: Si ta punoni një breshkë nga letra? PFF

Rubrika “Punëdore” ju tregon hap pas hapi se si ta krijoni një breshkë nga letra.