PROGRAMI FLUTURUES I FËMIJËVE

Histori morali për fëmijët

Këtë javë bashkë me miqtë e PFF-së vizituam librarinë “Dukagjini”. Të gjithë e dimë se sa e rëndësishme është leximi i librave, përrallave dhe historive të ndryshme, sepse secila na mëson diçka të re. Atje lexuam disa “histori morali për fëmijët”, të cilat kishin qëllim ngritjen e vetëbesimit te fëmijët.