PROGRAMI FLUTURUES I FËMIJËVE

Kuriozitete për kangurin

 

Kangurët janë kafshë shumë interesante që jetojnë në pak vende të botës. Por, sa dini ju për ta?

- Kangurët jetojnë në Australi, Guinenë e Re dhe Tazmani. Ata janë simbol i Australisë, duke u vendosur në pulla postare e madje edhe në monedha. Kjo, sepse në Australi ka numër më të madh të kangurëve se të njerëzve.