Showbiz

Violinisti autodidakt dhe kultura rome

Një ditë e re, një mundësi më shumë për të bërë muzikë dhe për të ruajtur kulturën.

Jo larg qendrës së qytetit të Prizrenit jeton familja Veshalli. Më i vogli, 17 vjeçari, Saber, para 5 vitesh u njoftua për të parën herë me violinën.