Iskra Sistemi

NJOFTIM PUBLIK

Data: 21.05.2021, Prishtinë
Publikohet Likuidimi vullnetar i shoqërisë "Iskra Sistemi" D.D. Përfaqësia Prishtinë, Dega në Kosovë me NRB 70451226 adresa: N.Tereze K.2.74/A-7 Prishtinë. Vendimi është marrë unanimisht nga aksionarët e "Iskra Sistemi" D.D. dhe do të zgjas 30 ditë nga data e publikimit të këtij njoftimi publik.
Pasi që shoqëria ka funksionuar që nga data e themelimit ju njoftojmë se shoqëria jonë nuk ka borxh dhe asnjë kontest pasuror ndaj asnjë kreditori dhe poashtu asnjë palë nuk ka borxhe dhe konteste pasurore ndaj Shoqërisë tonë.
Të gjithë të interesuarit e mundshëm mund të paraqiten me kërkesat e tyre pranë likuidatorit i cili ka të gjitha kompetencat e administrimit të kësaj shoqërie me seli në Prishtinë, Rr N.Tereze K.2.74/A-7 Prishtinë, në afat prej 30 ditësh nga shpallja e këtij njoftimi publik.

Data e publikimit: 28.10.2021
Shpërndaje
Të tjera