Shqiptarë në prag të luftës më 1991

Pjesa 1 - Hapja

“Arma më e fortë është vetë arma”, ka thënë kryetari i Lidhjes së shqiptarëve në Kroaci, Tomë Berisha, në fjalën e tij hyrëse të takimit të përfaqësuesve të shqiptarëve të ish-Jugosllavisë. Por, si e pret këtë Ibrahim Rugova dhe a ka mbështetës të tjerë Tomë Berisha qysh në takimin e parë? Si do të rrjedhin diskutimet për caktimin e pikave për debat e synimet e takimit? Në platformën Premium të Koha.net dëgjoni audion e incizimit të takimit të përfaqësuesve shqiptarë në Stubiçke Toplice të Kroacisë.

 

“Arma më e fortë është vetë arma”, ka thënë kryetari i Lidhjes së shqiptarëve në Kroaci, Tomë Berisha, në fjalën e tij hyrëse të takimit të përfaqësuesve të shqiptarëve të ish-Jugosllavisë. Por, si e pret këtë Ibrahim Rugova dhe a ka mbështetës të tjerë Tomë Berisha qysh në takimin e parë? Si do të rrjedhin diskutimet për caktimin e pikave për debat e synimet e takimit? Në platformën Premium të Koha.net dëgjoni audion e incizimit të takimit të përfaqësuesve shqiptarë në Stubiçke Toplice të Kroacisë.