Shtojca për Kulturë

Mbijetesa e gjurmëve ilire

Harta përhapjes së mbishkrimeve latine në proceset e shndërrimit në trevën jugore ilire në shek. I-IV

Roma, nëpërmjet kolonive e qytetarëve romakë, ushtroi mbi popullsinë ilire një presion kulturor e gjuhësor të cilin e shtriu edhe në sferën shpirtërore. Pati një akulturim të një shtrese të veçantë të popullsisë qytetare e të parisë vendëse. Elemente të qytetërimit romak hynë edhe në brendi të viseve ilire. Pushtuesit romakë bënë përpjekje të shumta për dobësimin e traditave të lashta në fushën e kulteve dhe për njësimin e disa hyjnive vendëse me hyjnitë e panteonit romak, duke u dhënë pamjen e jashtme romake

 

Roma, nëpërmjet kolonive e qytetarëve romakë, ushtroi mbi popullsinë ilire një presion kulturor e gjuhësor të cilin e shtriu edhe në sferën shpirtërore. Pati një akulturim të një shtrese të veçantë të popullsisë qytetare e të parisë vendëse. Elemente të qytetërimit romak hynë edhe në brendi të viseve ilire. Pushtuesit romakë bënë përpjekje të shumta për dobësimin e traditave të lashta në fushën e kulteve dhe për njësimin e disa hyjnive vendëse me hyjnitë e panteonit romak, duke u dhënë pamjen e jashtme romake

Në dy shekujt e parë të erës sonë degët kryesore të prodhimit: bujqësia, zejtaria, ndërtimet dhe tregtia e arti kaluan në duart e pushtuesve romakë dhe patën një zhvillim të madh, por pa pasur fuqinë e intensitetin e mëparshëm. Ky zhvillim qe pasojë e shtypjes dhe e shfrytëzimit të popullsisë vendëse, e shndërrimit të një pjese të saj në skllevër dhe e faktit se në pjesën më të madhe si bazë e ekonomisë ishte bërë puna e skllevërve. Ai u përqendrua kryesisht në disa qytete të rëndësishme, në radhë të parë në ato ku qenë vendosur kolonistë romakë.

Zhvillimi i Dyrrahut dhe Apolonisë