Shtojca për Kulturë

Kujt i takon Trieste?

Trieste ka qenë dhe vazhdon të jetë një Babilon i vogël ballkanik

Ditari i Adriatikut: Në Trieste shkrihen, bashkëjetojnë dhe shquhen kultura italiane, austriake, sllovene, hebraike dhe greke

 

Ditari i Adriatikut: Në Trieste shkrihen, bashkëjetojnë dhe shquhen kultura italiane, austriake, sllovene, hebraike dhe greke

Më së voni kur para Triestes shfaqen tabelat e vendbanimeve në dy gjuhë (italisht dhe sllovenisht) edhe udhëtari më i painteresuar për historinë do ta kuptojë se po shkel në një territor multietnik. Në vitin jo edhe aq të largët 1999 në Itali u zhvillua një anketë, në të cilën italianet dhe italianët u pyetën kujt i takon Trieste. 67 për qind e të anketuarve nuk e dinin se Trieste është pjesë e Italisë.

Për 500 vjet, deri në vitin 1918, Trieste i ka takuar Austrisë. Pas Luftës së Parë Botërore qyteti iu dha Italisë për shkak se shumica e popullsisë është italiane apo italishtfolëse. Pas Luftës së Dytë Botërore pretendime kishte edhe Jugosllavia (“Trst je naš”, Trieste është e jona – gjeneratave të vjetra nga Sllovenia deri në Maqedoninë e Veriut do t’u kujtohet kjo parullë titoiste). Tek në vitin 1954 statusi i Triestes u zgjidh: qyteti dhe një pjesë e rrethinës (zona A) përfundoi nën kontrollin italian, ndërsa «hinterlandi» i Triestes në perëndim dhe jug iu dha Jugosllavisë.