Shtojca për Kulturë

Shqipëria – tokë e panjohur për Evropën dhe dalja nga vetizolimi

“Mendime për një bisedë me dr. Hans Strecken”, 1987

Çështja e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike dypalëshe konsiderohej se nuk ishte e mirë dhe e dobishme vetëm për Shqipërinë dhe RFGJ-në, por edhe në të njëjtën kohë edhe një akt me vlerë politike që i kontribuonte forcimit të paqes dhe sigurisë në Evropë.

 

Rivendosja e marrëdhënieve diplomatike midis dy vendeve ishte shkaku i vizitës së ministrit të Jashtëm gjerman, Hans Dietrich Genscher, në Tiranë. Pa dyshim, kjo ishte ngjarje e rëndësishme për Shqipërinë, sepse edhe formalisht po hiqte dorë nga politika e vetizolimit. Në kujtimet e tij, Genscheri shkruan: “Më 23 tetor shkova për herë të parë në Tiranë. Shqipëria ishte kthyer në një lloj Terra incognita për Evropën, njëkohësisht si vendi i vetëm në kontinent që nuk ishte anëtar i KSBE-së. Në kohën kur unë vizitoja Shqipërinë, nuk jetonte më diktatori i vjetër komunist Enver Hoxha, që kishte ndërprerë marrëdhëniet diplomatike me shumë vende, përfshirë edhe me Gjermaninë

Çështja e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike dypalëshe konsiderohej se nuk ishte e mirë dhe e dobishme vetëm për Shqipërinë dhe RFGJ-në, por edhe në të njëjtën kohë edhe një akt me vlerë politike që i kontribuonte forcimit të paqes dhe sigurisë në Evropë.

Po ashtu, u diskutuan edhe çështjet teknike për hapjen e ambasadave në Tiranë dhe në Bon, si dhe u vendos për grupet e ekspertëve që të zhvillonin bisedimet e mëtejshme në Shqipëri ose në RFGJ. Në përputhje me këto konkluzione, në qershor të vitit 1987 delegacioni i Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë zhvilloi në Tiranë bisedime teknike dhe u konkludua që dokumentet për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike midis të dyja vendeve të nënshkruheshin në Tiranë më 15 shtator 1987. Gjatë bisedimeve që u zhvilluan më 15 shtator 1987 në Tiranë, midis delegacionit të Qeverisë së Shqipërisë dhe delegacionit të Qeverisës së Republikës Federale të Gjermanisë mbi vendosjen e marrëdhënieve diplomatike dhe çështjeve që lidhen me këtë, u ra dakord për tekstin e dokumenteve të mëposhtme: