Shtojca për Kulturë

Serbia në luftë për fshehjen e së vërtetës së Reçakut që alarmoi botën

Shtypi gjerman pas ngjarjeve në Reçak. “NATO-ja do hetim të masakrës në Kosovë”, ishte njëri prej titujve

Qeveria serbe në Beograd në refuzimin e saj vazhdimisht ngulte këmbë se konflikti i Kosovës është çështje e brendshme e shtetit, e kjo nuk mund të ishte çështje e bashkësisë ndërkombëtare. (“Berliner Zeitung”, 18.1.1999). Megjithatë, dy rezolutat e OKB-së nga viti 1998 (datë 23 shtator 1998, 1203 të datës 24 tetor 1998), qartazi ia njihnin Tribunalit të Hagës kompetencat për hetime në Kosovë. Edhe letrat dhe reagimet, të cilat Arbour dhe kryetarja e Gjykatës, Gabriel Kirk McDonald, ia drejtuan Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, nuk sollën asgjë. Për më tepër, autoritetet serbe në Beograd menjëherë e shpallën William Walkerin persona non grata dhe urdhëruan që ai të largohej nga Kosova dhe territori i Jugosllavisë së mbetur, por që SHBA-ja dhe OSBE-ja e shpërfillën. Ndërsa, në mesin e shqiptarëve Wallker u bë hero dhe vazhdon edhe sot të vlerësohet si shpëtimtar dhe si njeriu që i dha vulë angazhimit ndërkombëtar për Kosovën.

 

Pretendimeve serbe për të deformuar të vërtetën mbi Reçakun u janë kundërvënë edhe hulumtimet e Tribunalit të Hagës dhe të organizatave ndërkombëtare, në mesin e tyre edhe Human Rights Watch. Pamjet e viktimave të masakrës në Reçak ngjallën reagim dhe protestë të madhe në botën perëndimore. Menjëherë u zgjuan kujtimet e ngjarjeve të Bosnjë dhe Hercegovinës, të sulmeve në tregun e Sarajevës, të vuajtjeve të popullsisë civile, të masakrave dhe të spastrimit etnik. Për të gjithë u bë e qartë se duhet vepruar menjëherë

Qeveria serbe në Beograd në refuzimin e saj vazhdimisht ngulte këmbë se konflikti i Kosovës është çështje e brendshme e shtetit, e kjo nuk mund të ishte çështje e bashkësisë ndërkombëtare. (“Berliner Zeitung”, 18.1.1999). Megjithatë, dy rezolutat e OKB-së nga viti 1998 (datë 23 shtator 1998, 1203 të datës 24 tetor 1998), qartazi ia njihnin Tribunalit të Hagës kompetencat për hetime në Kosovë. Edhe letrat dhe reagimet, të cilat Arbour dhe kryetarja e Gjykatës, Gabriel Kirk McDonald, ia drejtuan Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, nuk sollën asgjë. Për më tepër, autoritetet serbe në Beograd menjëherë e shpallën William Walkerin persona non grata dhe urdhëruan që ai të largohej nga Kosova dhe territori i Jugosllavisë së mbetur, por që SHBA-ja dhe OSBE-ja e shpërfillën. Ndërsa, në mesin e shqiptarëve Wallker u bë hero dhe vazhdon edhe sot të vlerësohet si shpëtimtar dhe si njeriu që i dha vulë angazhimit ndërkombëtar për Kosovën.

Jon Drewienkiewicz, një mbikëqyrës tjetër i OSBE-së, lidhur me këtë masakër mbi civilët shqiptarë kishte deklaruar se “kjo nuk është luftë, secili e di, këta janë pleq, shumica e të cilëve me rroba të punës”.