Shtojca për Kulturë

Vizioni i Ukshin Hotit për të ardhme të përbashkët Kosovë-Shqipëri

Prizren, 1974

Në pjesën e fundit, të tretën me radhë, në dokumentin “tepër rezervat” me titull “Marrëdhëniet midis RSF të Jugosllavisë dhe të RP të Shqipërisë-Pozita e KSA të Kosovës dhe detyrat e saj”, i hartuar më 20 nëntor 1974, mr. Ukshin Hoti, sekretar i Sekretariatit Krahinor për Marrëdhënie me Botën e Jashtme, Kryesisë së Këshillit Ekzekutiv i ofron disa propozim-masa me qëllim që bashkëpunimi me RP të Shqipërisë të zhvillohet pa pengesa dhe në frymë të marrëdhënieve të mira dhe me qëllim të aftësimit organizativ të Kosovës.

 

Edhe pse në një ambient kompleks të Luftës së Ftohtë dhe të ndërlikueshmërisë së marrëdhënieve shqiptaro-jugosllave, Ukshin Hoti shpërfaqte vizionin jo vetëm të çimentimit të komunikimit dhe afrimit ndërshqiptar, përmes shkëmbimit të pedagogëve dhe studentëve e literaturës, por edhe projektimin e një të ardhmeje të përbashkët. Në fakt, ky ishte edhe orientimi zyrtar politik i përfaqësuar nga shumica e elitës shqiptare dhe nga elita intelektuale në Kosovë

Në pjesën e fundit, të tretën me radhë, në dokumentin “tepër rezervat” me titull “Marrëdhëniet midis RSF të Jugosllavisë dhe të RP të Shqipërisë-Pozita e KSA të Kosovës dhe detyrat e saj”, i hartuar më 20 nëntor 1974, mr. Ukshin Hoti, sekretar i Sekretariatit Krahinor për Marrëdhënie me Botën e Jashtme, Kryesisë së Këshillit Ekzekutiv i ofron disa propozim-masa me qëllim që bashkëpunimi me RP të Shqipërisë të zhvillohet pa pengesa dhe në frymë të marrëdhënieve të mira dhe me qëllim të aftësimit organizativ të Kosovës.

1. “Në kontekst të forcimit të prezencës së Kosovës në planin ekonomik, duhet të insistohet që në vijim të mënjanohen këta faktorë pengues: