Shtojca për Kulturë

“Me racë jemi gegë dhe në vendin tim askush asnjë fjalë turqisht nuk e flet”

Prizren, shtator 1863 (Foto: Josef Székely)
 

Vrasja e një “gjermani” në Gjakovë, frika nga treni në Prishtinë, shkolla franceze në Mitrovicë dhe italiane në Shkup, 1200 dyqanet e Prizrenit dhe hekurudha që e bëri Ferizajn qytet, Shkupi si “zemër” e Kosovës dhe mudiri i Prishtinës që thotë: “Me racë jemi gegë dhe në vendin tim askush asnjë fjalë turqisht nuk e flet” – këto janë vetëm disa hollësi nga disertacioni i historianes Eva Anne Frantz mbi Kosovën në periudhën e vonshme osmane

I

Rrëmuja e Gjakovës e shtatorit të vitit 1878: një gjerman i bërë osman vritet nga myslimanët që i urrejnë katolikët, të cilët përbëjnë trupën mbrojtëse të pashës osman