Shtojca për Kulturë

“Bashkimi i Kombit” në Damask

Eqrem Çabej (majtas) dhe Rexhep Krasniqi gjatë shërbimit ushtarak më 1937

Buletini i lajmeve “Bashkimi i Kombit” nisi të botohej nga fillimi i vitit 1947 në Damask të Sirisë. Ky buletin përgatitej nga dr. Xhelal Mitrovica, dr. Rexhep Krasniqi dhe Tahir Zajmi, që ishin në Damask në pritje për të emigruar në Australi. Ndërkaq Xhafer Deva sapo ishte kthye urgjentisht në Romë dhe kishte krijuar kontakt serioz me amerikanët për përgatitjen e një lloj veprimtarie të armatosur kundër regjimeve komuniste në Shqipëri dhe në Jugosllavi

 

Buletini i lajmeve “Bashkimi i Kombit” nisi të botohej nga fillimi i vitit 1947 në Damask të Sirisë. Ky buletin përgatitej nga dr. Xhelal Mitrovica, dr. Rexhep Krasniqi dhe Tahir Zajmi, që ishin në Damask në pritje për të emigruar në Australi. Ndërkaq Xhafer Deva sapo ishte kthye urgjentisht në Romë dhe kishte krijuar kontakt serioz me amerikanët për përgatitjen e një lloj veprimtarie të armatosur kundër regjimeve komuniste në Shqipëri dhe në Jugosllavi

Publicistika e mërgatës antikomuniste shqiptare filloi menjëherë pas largimit nga atdheu të shumë personaliteteve të njohura nacionaliste, të cilët gjatë Luftës II Botërore kishin luajtur në atdhe role drejtuese politike. Nga fundi i vitit 1946 dhe fillimi i vitit 1947 fillon botimi në Romë i gazetave “Flamuri”, organ i Ballit Kombëtar, “L’Albanie Libre”, organ i organizatës Blloku Kombëtar Indipendent dhe buletini i lajmeve “Bashkimi i Kombit”, organ i Grupit Kosovar, i cili botohej në Damask të Sirisë. Këto janë tri gazetat e para që fillojnë të botohen në mërgim. Të tri këto lloj botimesh në mërgim themelohen dhe drejtohen prej ajkës së politikanëve shqiptarë nacionalistë që kishin luajtur rol të rëndësishëm politik gjatë luftës dhe ishin arratisur në mërgim, në rrethana dramatike.

70 vjet më parë, Grupi Kosovar në Mërgim, Rexhep Mitrovica, Xhafer Deva, Rexhep Krasniqi, Tahir Zajmi dhe Xhelal Mitrovica, filloi botimin e buletinit të lajmeve “Bashkimi i Kombit”. Edhe ky grup i njohur nacionalistësh ishte arratisur nga Kosova në fund të nëntorit të vitit 1944, nëpërmes vështirësish të jashtëzakonshme. Ata kishin shpëtuar nga llava e pushtimit komunist të Kosovës në saje të organizimit të Xhafer Devës, të cilët i qëndruan mirënjohës deri në vdekje.