Shtojca për Kulturë

Muzika si art i tingujve

Vinçenc Gjini (22 janar 1935 – 22 shtator 2022): Krijoj duke u mbështetur në karakteristikat shprehëse nacionale, si dhe duke përdorur edhe tendenca të reja stilistike neoromantike dhe neoklasike dhe, duke u mbështetur në traditat e kulturës muzikore të Evropës Perëndimore. Nga muzika popullore nxjerri ide nga kultura dhe tradita e muzikës sonë nacionale, që sado e karakterizojnë stilin tim

Jeta është himn, këndoje!

 

Jeta është himn, këndoje!

Nëna Terezë