Shtojca për Kulturë

Krijimtaria

Vinçenc Gjini (22 janar 1935 – 22 shtator 2022): Duke shfrytëzuar shkallët modale dhe harmonitë, krijimtarinë e bazoj në frymë të muzikës nacionale të popullit tim
 

Preokupimi im prioritar i vokacionit dominues janë krijimtaria dhe pedagogjia. Gjuha ime muzikore është e formuar në traditat klasike muzikore, teknikisht e kultivuar dhe primare melodioze, dhe veprat e mia kryesisht u përkasin formave klasike

Krijimtaria, gjatë jetës është shprehje qenësore e zhvillimit të njeriut. Të kompozuarit është krijim mendor e kulturor i njeriut individual, i shpikur nga mendja. Kjo pjellë e mendjes arrihet me veprimtari krijuese, e cila lidhet me krijimtarinë në fushën e caktuar të artit muzikor, që përpiqet të gjejë rrugë a mënyra të reja shprehëse muzikore. Ky frymëzim i mbushur me dëshirë e me forca për një punë a veprimtari, shpërthen hovin krijues të njeriut nën ndikimin e ideve e të ndjenjave të fuqishme e të brendshme të krijuesit. Siç dihet, puna e krijoi njeriun, e këto zbatime krijuese arrihen vetëm me punë. Këto veprime të reja duhet të jenë të dobishme për shoqërinë. Në botën bashkëkohëse, e cila permanent zhvillohet, njerëzit duan vazhdimisht të mësojnë dhe të mendojnë kreativ, pasi gjithnjë takohen me situata dhe probleme të cilat duhen të zgjidhen.

Preokupimi im prioritar i vokacionit dominues janë krijimtaria dhe pedagogjia. Gjuha ime muzikore është e formuar në traditat klasike muzikore, teknikisht e kultivuar dhe primare melodioze, dhe veprat e mia kryesisht u përkasin formave klasike. Shkruaj muzikë orkestrale, ndërsa veprat më të rëndësishme janë: Simfonieta in d, katër simfoni, mbi dhjetë vepra orkestrale, muzikë dhome, disa kantata, këngë solo dhe dy cikle të solo këngëve, një numër i madh të muzikës korale, muzikë për fëmije etj. Duke shfrytëzuar shkallët modale dhe harmonitë, krijimtarinë e bazoj në frymë të muzikës nacionale të popullit tim. Shkruaj dhe krijoj në stilin neoromantik, derisa jam ekzekutuar si në vend (në të gjitha republikat e ish-shtetit), ashtu edhe jashtë vendit (Amerikë, Angli, Norvegji, Shqipëri, Gjermani, Rumani, Zvicër etj.)