Shtojca për Kulturë

Seniha Spahiu – ikona e edukimit muzikor

Seniha Spahiu
Seniha Spahiu (6 korrik 1936 – 1 tetor 2022)
 

Profesoresha e njohur e muzikës, figura e shquar e kulturës shqiptare, Seniha Spahiu, ka vdekur të shtunën. Ajo ishte 86 vjeçe. Studentë të dikurshëm të saj, kolegë e bashkëpunëtorë, e kanë kujtuar si emër të përveçëm të muzikës, prijetare e edukimit muzikor, promotore vlerash që la vulë të pashlyeshme. Për të edukimi ishte art. Ajo e dëshmoi se ishte artistja unike e tij. Dhe ia kushtoi një jetë të tërë

Për të, akti i krijimit ishte sa kërkues, po aq edhe madhështor, i bukur. Do të thoshte se kur shkrep frymëzimi, kur lind ideja dhe mendimi, çelen rrugët e krijimit.

“Natyrisht, baza është talenti, po talenti është vetëm një filiz, dhunti e cila do latim, kultivim e ky është edukimi. Kështu krijohet e bukura dhe vepra muzikore. Prandaj këtij arti vlen t’i kushtohet një jetë e tërë”, do të thoshte Seniha Spahiu në ditën e tetë të qershorit të vitit 2016, kur iu dorëzua çmimi kombëtar për veprimtari jetësore “Niketë Dardani”. Edhe në kaq pak fjalë, thuret e tërë filozofia e saj. Spahiu ia kushtoi një jetë të tërë muzikës. Njësoj edhe edukimit të brezave të tërë.