Shtojca për Kulturë

Shkupi i udhëpërshkruesve, publicistëve e diplomatëve

Biblioteka jonë është pasuruar edhe me një botim për të kaluarën e Shkupit, parë në këndin e udhëpërshkruesve, publicistëve e diplomatëve, të cilët ishin njerëz të përgatitur e me dije
 

Skënder Latifi, duke e parë rëndësinë e materialeve, ka arritur t’i tubojë ato duke hulumtuar nëpër arkivat e bibliotekat e ndryshme të Evropës, dhe më pastaj t’i përkthejë e t’i plotësojë me shënime të nevojshme dhe i ka venë në dispozicion të lexuesve nëpërmjet botimit “Shkupi në kohë të paqes dhe tmerreve (1858-1944)”, botuar nga “Logos-A”, Shkup, Prishtinë, Tiranë, 295 faqe

“Ky është një qytet i madh, i populluar, qytet i pasur e i bekuar, të cilit i ka hije të jetë kryeqytet i vendit (f. 152)”, shkruante Hahn më 1858.

“Shkupi ka 60.000 mijë banorë. Gjysma e tyre janë shqiptarë dhe turq. Edhe pse një pjesë e tyre janë larguar, megjithatë, shumica kanë vazhduar akoma të jetojnë në vatrat e tyre. Dhe, mbi ata përgjatë gjithë natës bëhen masakra”, shkruante Trocki në vitet e luftërave ballkanike 1912-1913 (f. 177-178.)