Shtojca për Kulturë

Përse kryetari i Akademisë provokon shumicën e popullit?

Në majin e vitit 1988, isha në Tiranë për herë të parë me ftesë së Akademisë së Shkencave për një bashkëpunim me Enciklopedinë e Madhe Arabe me seli në Damask. Akademia e Shkencave e kishte atëherë njësinë për enciklopedi dhe kishte nxjerrë më 1985, Fjalorin Enciklopedik Shqiptar. Në Damask më kishte ftuar kryetari i Bordit të Enciklopedisë së Madhe Arabe, e cila do të ishte projekti më i madh arab me 30 vëllime, për të bashkëpunuar duke mbuluar zërat nga Ballkani që do të ishin me interes. Në krye të këtyre zërave ishin dy kryesorë (shqiptarët dhe Shqipëria) që do të hynin në vëllimin e parë sipas rendit alfabetik. Mu për këtë, vizita në Tiranë kishte për qëllim këmbimin e përvojave dhe sigurimin e burimeve për zërat që kanë të bëjnë me Shqipërinë dhe me shqiptarët.

 

Në majin e vitit 1988, isha në Tiranë për herë të parë me ftesë së Akademisë së Shkencave për një bashkëpunim me Enciklopedinë e Madhe Arabe me seli në Damask. Akademia e Shkencave e kishte atëherë njësinë për enciklopedi dhe kishte nxjerrë më 1985, Fjalorin Enciklopedik Shqiptar. Në Damask më kishte ftuar kryetari i Bordit të Enciklopedisë së Madhe Arabe, e cila do të ishte projekti më i madh arab me 30 vëllime, për të bashkëpunuar duke mbuluar zërat nga Ballkani që do të ishin me interes. Në krye të këtyre zërave ishin dy kryesorë (shqiptarët dhe Shqipëria) që do të hynin në vëllimin e parë sipas rendit alfabetik. Mu për këtë, vizita në Tiranë kishte për qëllim këmbimin e përvojave dhe sigurimin e burimeve për zërat që kanë të bëjnë me Shqipërinë dhe me shqiptarët.

Si vizitë e parë në Shqipëri – për të cilën kemi pasur një imazh tjetër fare në Kosovë – kam përjetuar shumë befasi e provokime. Ndonëse vizita ka filluar me një pritje të përzemërt nga Luan Omari, duke përshëndetur nismën për bashkëpunim, më vonë një përgjegjës më tha: “Muhamed, pse ti lodhësh për ato zëra (shqiptarët e Shqipëria), ne mund t’i përgatisim për ty e ti i përkthen në arabisht!” Kuptohet, një ofertë e tillë do të sillte për Enciklopedinë e Madhe Arabe një version të ngjashëm me atë të botuar në “Fjalorin Enciklopedik Shqiptar”. Natyrisht, iu falënderova për ofertë dhe i tregova se për Enciklopedi kemi kritere të tjera. Një ditë tjetër m’u afrua një dorëshkrim i panjohur i Fan Nolit për profetin Muhamed. Në hotel e kam lexuar me befasi, në saj të imazhit që e kemi për Nolin, sepse ishte një shkrim poshtërues për myslimanët në mungesë të qasjes shkencore. Kuptohet, atë shkrim e mora më vonë me vete në Prishtinë, por kurrë nuk iu ofrova kolegëve orientalistë, sepse botimi i tij do të ishte dëshpërues, së paku për një pjesë të shqiptarëve në kohën kur shqiptarët e Kosovës atëherë kishin më shumë nevojë për unitet dhe solidaritet.