Shtojca për Kulturë

Pavarësi e kushtëzuar, negociata të pakushtëzuara

Pjesëtar i Njësisë Speciale të Policisë së Serbisë në Prekaz, më 6 mars të vitit 1998 (Foto: Alban Bujari)
Pjesëtar i Njësisë Speciale të Policisë së Serbisë në Prekaz, më 6 mars të vitit 1998 (Foto: Alban Bujari)

Negociatat, nga të qenët instrument për arritjen e sigurisë ontologjike të shtetësisë e të lirisë sonë, me produktet e deritanishme të tyre: Zonat e Mbrojtura, Asociacionin dhe të drejtën e vetos së serbëve në Kuvendin e Kosovës, janë shndërruar në ankth ekzistencial të shtetësisë sonë. Për të dobëtin dhe të paorganizuarin, gjendja ambiguide dhe ambivalente është kërcënuese dhe me plot të papritura. Ky është motivi se pse Serbia dëshiron pafundësisht negociata, dhe kjo është arsyeja se pse plani franko-gjerman, pa njohjen reciproke, me kërkesën për realizimin e të gjitha marrëveshjeve paraprake, është ankth i pafund për shqiptarët

 

Negociatat, nga të qenët instrument për arritjen e sigurisë ontologjike të shtetësisë e të lirisë sonë, me produktet e deritanishme të tyre: Zonat e Mbrojtura, Asociacionin dhe të drejtën e vetos së serbëve në Kuvendin e Kosovës, janë shndërruar në ankth ekzistencial të shtetësisë sonë. Për të dobëtin dhe të paorganizuarin, gjendja ambiguide dhe ambivalente është kërcënuese dhe me plot të papritura. Ky është motivi se pse Serbia dëshiron pafundësisht negociata, dhe kjo është arsyeja se pse plani franko-gjerman, pa njohjen reciproke, me kërkesën për realizimin e të gjitha marrëveshjeve paraprake, është ankth i pafund për shqiptarët

Titulli i tryezës së organizuar nga shoqata e intelektualëve “Jakova”, e mbajtur në Gjakovë më 24 shkurt, përmban tre terma: “Pavarësia, negociatat, dhe asociacioni”. Në këta tre terma mishërohen ambiguiteti dhe ambivalenca e gjendjes ontologjike të vetë ekzistencës së shtetësisë së Kosovës, dhe të cilat prodhojnë tension të vazhdueshëm në diskursin tonë politik.

Ambiguiteti dhe ambivalenca tashmë janë bërë tipare identitare të shtetësisë sonë, ashtu si edhe masa për verifikimin e paqëndrueshmërisë së gjykimeve për të ardhmen tonë. Është kjo gjendje ambiguide e ambivalente e cila e ushqen ankthin tonë; e cila të ardhmen tonë e bën të luhatet në mes të së sotmes dhe së kaluarës. Jo rastësisht, në mes të dy shënjuesve të tjerë qëndron termi negociatat. Negociatat (jo vetëm politike) janë instrumenti, i cili, përmes dhe në komunikim konkurrues me tjetrin, synon të vendosë qëndrueshmëri ontologjike të pozicionit në botë të palëve që negociojnë.