Shtojca për Kulturë

Personazhi kryesor i muzikës artistike të shqiptarëve

Rexho Mulliqi
Rexho Mullaj (18 mars 1923 – 25 shkurt 1982)
 

Gjithçka që kompozoi Rexho Mullaj ishte shqiptare. Për një periudhë të gjatë, një nga diskutimet e shumta nga kritikët dhe jo vetëm ishte origjina e kompozitorit dhe shpesh u dalluan disa tendenca për të krijuar një identitet inekzistent. Megjithatë, ajo çfarë është e rëndësishme është krijimtaria dhe veprimtaria muzikore e Rexho Mullajt, ajo e cila filloi në Kosovë, duke e bërë atë një ndër kulturat më të reja në Evropë

Zhvillimi i muzikës artistike në Kosovë nga muzikologjia kosovare ndahet në tri periudha (faza) e edhe shkolla kompozuese është e ndarë në atë mënyrë, tërë kjo bazuar në karakteristikat stilistike dhe mënyrën e shprehjes muzikore në Kosovë.

Ky kualifikim shfaqet si rezultat i implikimit të stileve të ndryshme në opusin kompozicional dhe jo në bazë të moshës/kohës kur jetuan kompozitorët. Megjithatë, padyshim ka edhe çështje të tjera socio-politike-ekonomike që ndikuan në këtë kriter ndarjeje.