SOT

‘’Leximi dhe efekti i tij në mirëqenien psikologjike të lexuesve’’

 

Një prej kushteve për një jetë ideale, sipas autorit Mark Tuein, është shoqërimi me një libër e mik të mirë.

Leximin dhe kontaktin me librin ai e përshkruan si parësor në formësimin e një individi. Sidomos rëndësi të madhe, sipas tij, libri ka në jetën e një fëmije.