SOT

Jetesa në shtëpitë e vjetra të Prizrenit

Trashëgimia kulturore, si simbol që tregon vlerat e përcjella ndër gjenerata me shekuj, s’do mend që duhet të ruhet e çmohet nga secili.

Prizreni njihet si qyteti i kulturës, e objektet e vjetra këtu mbrohen edhe me ligj. Mes tyre ka edhe shtëpi banimi. Në njërën jeton Valtida Shukriu, e cila tregon se si është të banosh në një shtëpi që është pjesë e trashëgimisë kulturore.