SOT

Takimi me librat në bibliotekat e shkollave

Me afro 15 mijë ekzemplarë është e pasuruar biblioteka e shkollës “Dardania” në Prishtinë.

Për renditjen e tyre, prurjet e reja, dorëzimin te nxënësit e shënimet e mbajtura për secilin libër veç e veç, kujdeset bibliotekarja Servete Alshiqi.