SOT

Programet që ndihmojnë fëmijët e komuniteteve

Mirjeta Shatri e fillon secilën ditë të saj me synimin që t’i ndihmojë fëmijët të komuniteteve.

Krahas shkollimit, nëpërmjet organizatës “GAIA Kosova” dhe programit të tyre për arsim joformal, nxënësit ndihmohen në plotësimin e njohurive në të gjitha lëndët.