SOT

Puntorët e veçantë që mirëmbajnë banesat

Janë 8 orë të plota që për çdo ditë pune kryen shërbime si i punësuar në Ndërmarrjen Publike Banesore (NPB) në kryeqytet.

Edhe pse i shurdhër, për ta bërë atë që di më së miri nuk i doli asnjëherë pengesë Abedin Isufit.