SOT

Teatri kombëtar, në pritje të investimeve

Në skenën e madhe të Teatrit Kombëtar po mbahen prova për shfaqjen “LA RRREM”.

 

Në skenën e madhe të Teatrit Kombëtar po mbahen prova për shfaqjen “LA RRREM”.

Për provat, veshja e kostumeve nuk është e domosdoshme.