SOT

Mërgimtarja ndihmon në qendrën për fëmijë me aftësi të kufizuara

Mërgimtarja ndihmon në qendrën për fëmijë me aftësi të kufizuara

 

Mërgimtarja ndihmon në qendrën për fëmijë me aftësi të kufizuara

Fëmijë me vështirësi në të ecur, ata me vështirësi në të folur e fëmijë të cilët nuk kanë folur asnjë fjalë që nga lindja ka kohë që për trajtimin e tyre kanë një adresë.