SOT

Zhvillimi i mendimit kritik në shkolla

 

Mungesa e një tregu të mirëfilltë të punës, mundësitë e pakta për karrierë, dilemat në zgjedhjen e një drejtimi në universitet janë vetëm disa prej shqetësime të të rinjve në vend.

Shqetësime si këto e preokupime edhe më madhore, qe një kohë, nxënës të gjimnazit “Sami Frashëri” në Prishtinë i diskutojnë në orët jashtë mësimore.