SOT

22-vjeçari me mbi 10 vjet përvojë në punë me filigran

 

Durim Haxhifazliu është nga qyteti i Prizrenit, ku zeja e filigranit është ndër më të njohurat.

Interesim për këtë zanat ai shprehu qysh në vegjëli.