SOT

Ardit Sheholli, kaligrafisti i hapësirave të Prishtinës

Me kaligrafinë nisi vetëm 5 vjet më parë.

 

Me kaligrafinë nisi vetëm 5 vjet më parë.

Është ky Ardit Sheholli, i cili përmes artit të bukurshkrimit u jep ngjyra e jetë hapësirave të kryeqytetit.