SOT

Shpezë e pemëtari, kultivimet e fermerit nga Lipjani

Pëlqeje KTV Video për të parë video të përzgjedhura nga KOHA

Kësaj radhe do të sjellim fermën e fermerit nga Lipjani, Muharrem Smajli. 1100 gusat e 1000 zogjtë amrokë e përbëjnë fermën e tij të cilën po mendon edhe ta zgjerojë. Përfitimi nga këta shpezë është i madh andaj edhe i mban. Storia në vazhdim na informon më shumë se si përkujdeset e sa kërkon përkushtim kultivimi i tyre.

 

Kësaj radhe do të sjellim fermën e fermerit nga Lipjani, Muharrem Smajli. 1100 gusat e 1000 zogjtë amrokë e përbëjnë fermën e tij të cilën po mendon edhe ta zgjerojë. Përfitimi nga këta shpezë është i madh andaj edhe i mban. Storia në vazhdim na informon më shumë se si përkujdeset e sa kërkon përkushtim kultivimi i tyre.

Të rreshtuara po e ndjekin pronarin.

1100 gusat e fermerit nga Lipjani, kanë tash e dy muaj që janë nën përkujdesjen e tij.