SOT

Sinjalistika që (ç’)rregullon trafikun

 

Mungesa e shenjave sinjalizuese shpesh vlerësohet si shkak për aksidente në komunikacion.

Ekspertët e komunikacionit thonë se shpesh mungojnë shenjat në trafik, e në shumë raste, edhe kur janë ato, krijojnë huti, pasi janë të vendosura gabimisht. Kjo edhe shkakton ngarkesë në trafik, por edhe aksidente, sipas tyre.