SOT

Gjuetia pasion dhe sfidë për faunën e Kosovës

 

Dita për të nis qysh në orët e hershme të mëngjesit.

përgatitur maksimalisht, Avdyl Tullari, gjuetar prej kohësh, niset drejt maleve të Radashecit të Prishtinës për gjah.