SOT

Treni , mundësi eksplorimi në Mitrovicë

 

Përderisa po vjen në vend-stacionin fillestar po ngjall interesim të madh të qytetarëve.

Aty po e presin prindër e fëmijë, të cilët janë entuziast për xhiron që do ta bëjnë për herë të parë me trenin i cili është risi në qytetin e Mitrovicës.