SOT

Mësimdhënësi me grafika për përjetimet e luftës

 

Puna me grafika është më e rrallë nga artistët e degës së artit. Kjo për faktin se kërkon materiale të veçanta e punë të detajuar. Por për Bislim Elshanin, mësimdhënës nga Drenasi, grafika mbetet e preferuar. Punimet e tij kryesisht kanë një temë. Përjetimet e shqiptarëve në periudhën e luftës i ka paraqitur në pllakat prej bakri.

Me teknikën akuatinte ka realizuar grafika që në përmbajtje kanë temën e luftës.