SOT

Pajisje për lëndët praktike nga KFOR-i për gazetarët e ardhshëm

 

Në Fakultetin e Gazetarisë një hapësirë është e dedikuar për t’i praktikuar ato që studentët i mësojnë në teori.

Deri më tash ka ekzistuar vetëm hapësira, por në mungesë të pajisjeve studentët e kanë kryer praktikën në mediat e vendit.