SOT

20-vjeçari fotograf, kamerën e merr kudo që shkon

 

Në fotografi ngrihen momentet më të veçanta e mbahen me vete tërë jetën.

Kjo është ajo që Albin Dobruna e mendon sa herë që e ka aparatin në dorë.