SOT

Shqipëri-Kosovë, turizmi malor i mikpritjes

 

Shqipëria dhe Kosova janë dy vende të vogla, të cilat po ofrojnë një potencial të madh turistik dhe kulturor, ku tradita dhe mikpritja nuk kanë të krahasuar.

Shqipëria njihet me bukuritë e saja bregdetare, kurse Kosova si veçanti ka turizmin malor.