SOT

Gratë në shah, klubi zgjerohet në tërë Kosovën

 

Shehrie Gërbeshi flet edhe për interesimin e vajzave e grave, të cilat pa dallim moshe përfshihen në sportin e shahut.

Drejtoresha e Klubit të shahut “Malsorja”, ka edhe një kërkesë sa i përket hapësirës së pamjaftueshme që ofrohet për sportin e shahut.