SOT

Analizat e nevojshme hormonale

 

Hormonet janë substanca, të cilat ndihmojnë funksionimin e qelizave dhe organeve në mënyrë të duhur e shpeshherë kur te njerëzit shfaqen probleme shëndetësore shërbejnë si indikatorë se hormonet mund të mos jenë të balancuara. Por më të theksuara janë te gratë.

Për të kuptuar gjendjen doktorët rekomandojnë se duhet nënshtruar analizave të posaçme e të cilat mund të kryhen edhe në Klinikën e Biokimisë, në Qendrën Klinike Universitare.