SOT

Përfaqësimi i Kosovës në Lojërat Olimpike në sportin e shenjëtarisë

 

Edhe pse është sport që si pjesë kryesore e ka një armë, shenjëtaria është aktivitet që e kërkon qetësinë.

Si atë fizike, edhe psikike.