SOT

Hekurudha ruan peshoren e vitit 1874, që maste vagonët

 

Mjete kryesisht mekanike, por që kryenin një funksion të madh për transportin hekurudhor. Në një dhomë të vogël brenda stacionit të Fushë Kosovës i quajtur “Muzeu i Hekurudhave” gjenden pajisje të vjetra me anë të të cilave kanë funksionuar trenat e parë në Kosovë.

Krijimi i këtij muzeu u bë në vitin 2006, me idenë e punëtorëve të vjetër të hekurudhave.