SOT

Nxënësit e shkollës profesionale të gatshëm për treg të punës

 

Lënda e teknologjisë ushqimore është e preferuara e nxënësve të klasës së 12-të në Shkollën e Mesme të Agrobiznesit dhe Teknologjisë.

Kjo, sepse në këtë orë ata kanë mundësi të përgatisin ushqime të shumta e të përpunojnë të tjera.