SOT

Nga arat në treg, bujku që shet vetë dredhëzat që kultivon