SOT

“Gjindu”, platforma për gjetjen e mjeshtërve

 

Hapësirat ku jetojmë kanë nevojë për përkujdesje nga profesionistët e fushave të ndryshme. Varësisht se çka duhet rregulluar, edhe qytetarët mundohen të gjejnë mjeshtrit.

Sipas tyre shumica kontaktojnë me mjeshtrit përmes rekomandimeve të dikujt tjetër.