SOT

“Prishtina e vjetër” vetëm në fotografi e mungesë ruajtjesh në realitet

 

Prishtina e vjetër, e ruajtur në fotografi, rrëfen shumë për ndryshimet e ndodhura gjatë viteve në vend. Të mbledhura dhe ruajtura nga Enes Bërveniku, këto fotografi paraqesin atë se si ka ndryshuar vendi gjatë një periudhe, pjesë e të cilës u bënë shumë histori.

Prishtina ndryshoi nga lagjet më të thella dhe thjeshta e deri te pjesët qendrore të saj.