SOT

Shtëpia e Shtjefën Gjeçovit, njëra ndër objektet e vjetra të Janjevës

 

Janjeva njihet si një vendbanim i lashtë. Këtë e dëshmojnë edhe objektet e vjetra të cilat gjenden në fshatin që i përket komunës së Lipjanit.

Shumë mure të ndërtuara nga guri janë dëshmia e një trashëgimie që ka mbetur e njëjtë nga koha kur është ndërtuar. Ajo që ka ndryshuar në këtë vend është numri i banorëve dhe mënyra e jetesës së tyre. Këtë na e tregon mësuesi i dikurshëm dhe banori i këtij fshati, Fehmi Gajtani.